Cà phê Việt Nam có mặt ở 80 quốc gia và vùng lãnh thổ