Năng lượng trong một ly cà phê đá bằng một bữa ăn chiều